Nabídka služeb

Rychlá poptávka konzultace
Potřebujete pomoci s projektem pivovaru? Potřebujete asistenci při provozování či nové recepty? Potřebujete překladatelské služby? Zanechte na sebe kontakt, obratem se vám ozvu.

Poradenství při výběru dodavatele a spouštění pivovarů

Za svoji praxi jsem se měl možnost různě detailně seznámit s výrobou piva v několika desítkách malých pivovarů. Jakožto sládek jsem se věnoval přípravě receptur a spuštění čtyř pivovarských provozů s kapacitou od 300 do 9000 hektolitrů piva ročně a u dalších jsem poskytl provozní poradenství.

Pivovar Rojc, Rozdrojovice

Nabízím kompletní servis od počátku přípravy záměru pro stavbu pivovaru až po jeho konstrukci, vybavení provozu, nastavení ekonomiky, logistiky, marketingu a obchodu piva a finální spuštění a uvaření prvních várek piva

Nabízené služby při spouštění pivovaru

  • Příprava projektu pivovaru — zhodnocení záměr investora, posouzení možných rizik a tržních příležitostí s přihlédnutím k místní situaci.
  • Zprostředkování financování z bankovního sektoru a fondů EU (dotace).
  • Seznámení investora s legislativními požadavky na provozování pivovaru, příprava související dokumentace, asistence při jednání s dodavatelem stavby.
  • Poradenství a příprava podkladů pro zajištění hladkého průchodu povolovacím řízením daňového (celního) skladu pivovaru.
  • Poradenství při výběru vhodného dodavatele technologických celků včetně zhodnocení doporučených technologií vzhledem k místu a požadovanému rozsahu výroby.
  • Asistence při projekční činnosti dodavatele pivovaru — zajištění vhodného sestavení technologických celků, dohled nad konstrukční činností.
  • Dohled nad montáží pivovaru včetně napojení na stavební celky a jejich společnou funkci ve vztahu k efektivní a čisté výrobě piva.
  • Příprava receptur dle záměru investora, konzultace v oblasti výroby a obchodu. Zajištění garanta pivovarnické živnosti.
  • Zaškolení personálu výroby a periodická kontrola výroby.
Kooperační várka v americkém pivovaru Rivermen Brewing Co.

Nemáte vybraného vhodného partnera pro dodávku technologie? Nevadí, i o toto se rád postarám a dám vám na výběr z několika vhodných možnosti.

Technologické poradenství při provozování pivovaru a příprava receptur piv

Nenabízím pouze spouštění nových pivovarských provozů, věnuji se i péči o provozy již funkční a vyrábějící. Poradenství v této oblasti zahrnuje zejména technologickou asistenci za účelem udržení a zvýšení kvality piva, inovaci a zvýšení efektivity procesů a přípravu receptur nových piv či úpravu receptur piv stávajících.

Montáž minipivovaru na Myjave
Montáž minipivovaru na Myjave

Pořádání pivních degustací a ochutnávek pro veřejnost

K praxi sládka pivovaru patří pořádání prohlídek pivovaru a pivní degustace. Pivním ochutnávkám se věnuji nejen z pozice sládka provádějícího návštěvu pivovarem, ale i z pohledu pořádání komerčních ochutnávek pro publikum s různým rozsahem znalostí a oblastí zájmu.

Vzorky piv k ochutnání
Vzorky piv k ochutnání

Pivní degustaci pro vás mohu zajistit v našich prostorách (pivovar, pivnice) či vašich vhodných prostorech a to včetně zajištění výčepní techniky, výběru vhodných vzorků ochutnávky a zajištění obsluhy. Pivní ochutnávka může proběhnout i v anglickém jazyce.

Překlady software a literatury v oboru piva a pivovarnictví, tlumočení

Nabízím překlady vámi dodaných textů mezi češtinou a angličtinou v podobě odborné literatury nebo software, zajistím korekturu odborného textu včetně použití vhodných odpovídajících termínů v českém i anglickém jazyce.

Nabízím tlumočení odborného výkladu z anglického do českého jazyka.